Facultade de Ciencias Sociais e da Comunicación, Uvigo
+34 986801999
mastersocialmedia@uvigo.es

Profesorado

Na maior parte das materias a docencia organízase en seminarios nos que cada docente aporta o seu coñecemento dentro dun ámbito específico en sesións de duración variable

Paula Acuña

Xosé Bamonde

Vicente Badenes

Rubén Bastón

Juan Manuel Corbacho

Alberto Dafonte

Susana Domínguez

Silvia Alende

Marta Paredes

Marta Paredes

Ana Belén Fernández Souto

Andrés Fraga

Oswaldo García

Silvia G. Mirón

Chechu Pérez

Beatriz Legerén

Daniel Martí

Xabier M. Rolán

Chus Méndez

María Isabel Míguez

Carlos Morales

Cristina Moratilla

Cristóbal Muñoz

Denís Renó

Diana Ramahí

José Manuel Regueiro

Fortunato Rodríguez

Olga Rodríguez

Xan Sabarís

Emma Torres

Montserrat Vázquez

Juli Molares

Adriana Villamisar

María Yáñez

Susana Moya

Roi Fernández

Adrián Aira

Santiago Cruz